Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

"THÁNG CÔ HỒN" LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC BÌNH YÊN!

Nhiều gia đình, nhất là người miền Bắc rất sợ tháng 7âm này, vì cho rằng cửa địa ngục mở cho những vong hồn quỷ đói lên thế gian, nên con người dễ gặp nhiều tai họa. Với trí tuệ và năng lực thần thông của Đức Phật, Ngài không nói như thế bao giờ, bởi Quả của những việc ác do mình Nghĩ, Nói, Làm có thể trổ bất kỳ lúc nào, không chỉ trong tháng 7.
Có cách để tháng 7 không còn sợ hãi,lo lắng, đẩy lùi thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào những thế lực vô hình. Nếu cả năm làm việc thiện, cả năm được an vui, mới theo đúng tinh thần Nhân Quả của Phật giáo chính thống>>>
Mời quý vị cùng tu tập, nhất là Thiền- thanh tịnh tâm ý, kết hợp với bố thí, giữ giới(đạo đức) cùng Nhóm Thiền Giữa Đời Thường trong dịp Rằm tháng 7 này. Đây là dịp để mỗi người có cơ hội nhìn lại mình, lắng tâm trọn vẹn để nghe giảng Phật Pháp, và thực hành thiền, tụng kinh, sám hối, hồi hướng, rải tâm từ …vv theo những nghi lễ truyền thống của Phật giáo nguyên thủy được truyền thừa từ hơn 2560 năm qua và nhờ phước thiện của các việc làm thiện lành này, chia phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng hoặc còn hiện tại cho những ngày tháng an vui sắp tới.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét