Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH IN VÀ PHÁT HÀNH TẠNG LUẬT VINAYAPIṬAKAPĀḶI THUỘC CÔNG TRÌNH TAM TẠNG VIỆT NGỮ TẠI VIỆT NAM

Phật lịch 2558 quả là một năm vô cùng đáng nhớ và hoan hỉ của Phật tử Việt Nam khi lần đầu tiên 45 bộ Kinh và Luật thuộc Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt đã được chuyển từ Sri Lanka về Việt Nam. Mỗi bộ có 19 tập gồm: 9 tập trọn bộ Tạng Luật và 10 tập Kinh Tiểu Bộ.
Bộ Kinh và Luật này kịp thời cung cấp thêm cho kho tàng Phật Giáo Việt Nam những tài liệu đa chiều quý báu phục vụ và đáp ứng được khát khao nghiên cứu, định hướng tu tập của hàng xuất gia và tại gia theo những Kim ngôn của Đấng Đạo Sư đã chỉ dạy.
Qua những lần rước dâng Kinh, chúng tôi rất hoan hỉ khi cảm nhận được sự trọng thị và kính ngưỡng Pháp Bảo của chư Tăng và đại chúng. Tuy nhiên, số lượng Kinh Luật hiện có quá ít ỏi so với nhu cầu nghiên cứu của đông đảo Tăng chúng và Phật tử. Vì vậy, chúng tôi đã mạnh dạn thỉnh ý Bhante Indacanda cho phép được in và phát hành trọn bộ 9 tập trong bộ Tạng Luật bằng Việt ngữ để đáp ứng kịp thời nguyện vọng của đông đảo Phật tử Việt Nam.
Sau khi lập kế hoạch khảo sát tiền khả thi, nhóm thực hiện xin được trân trọng thông báo như sau:

I. Quyết định in ấn và phát hành bộ Tạng Luật gồm 09 cuốn khổ A5 (khổ sách bình thường 14,5 cm x 20,5cm, bìa cứng, chữ chìm mạ vàng). Đây là 9 tập đầu tiên trong chương trình ấn tống Tam Tạng Việt Ngữ (đầy đủ gồm có 58 tập).

II. Số lượng in và phát hành đợt 1 sẽ là 1000 bộ.
Tổng các chi phí cho 1 bộ tạng Luật đã được tham khảo với nhà in cộng thêm các chi phí khác là 400.000 đồng/bộ.
Kế hoạch cụ thể về nguồn kinh phí thực hiện, đối tượng sử dụng như sau:

1. Đối tượng cúng dường:

a. 500 bộ sẽ ưu tiên cúng dường đến chư Tăng thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, đợt sau sẽ định hướng đến chư Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

b. 500 bộ còn lại sẽ dành cho hàng cận sự nam nữ đang hướng tâm đến tu tập giải thoát khổ được thỉnh với giá gốc.

2. Nguồn kinh phí: Kế hoạch in tạng Luật đợt 1 hoàn toàn huy động từ nguồn tịnh tài của Phật tử theo hướng dẫn cụ thể là:

a. Ấn tống cúng dường: Kêu gọi Phật tử tham gia hùn phước ấn tống 500 bộ Tạng Luật để dâng đến quý chư Tăng Việt Nam.
Tài chính cần có cho việc ấn tống sẽ là: 400.000 đồng x 500 bộ = 200.000.000 đồng.

b. Thỉnh cho mục đích khác: Hàng cận sự nam nữ có thể đăng ký thỉnh bộ Tạng Luật với giá đã thông báo. Tổng số các bộ Luật mà hàng tại gia cư sỹ được thỉnh là 500 bộ. Quý vị có thể thỉnh 1 bộ cho cá nhân hoặc nhiều bộ để cúng dường tùy theo khả năng và tác ý cá nhân.
Tài chính cần có cho việc thỉnh cá nhân sẽ là: 400.000 đồng x 500 bộ = 200.000.000 đồng.

Tổng cộng tài chính cần có cho Phật sự này sẽ là: 400.000 đồng x 1000 bộ = 400.000.000 đồng.

3. Thời gian thực hiện: Đợt 1 dự kiến sẽ hoàn tất kế hoạch trong năm 2014. Sau khi hoàn tất việc in ấn, cúng dường đợt 1 sẽ cân nhắc vào nhu cầu thực tế của chư Tăng Ni Việt Nam và hàng cận sự nam nữ để phát hành thêm các đợt sau.

Để Phật sự này thành công, chúng tôi xin kêu gọi sự giúp sức của chư Tôn Đức và Phật tử trong việc lập danh sách cụ thể các vị xuất gia ở các chùa và thiền viện để nhóm thực hiện có thể thực việc việc cúng dường tạng Luật Việt Ngữ đến tận tay từng vị.
Đồng thời cũng xin kêu gọi đại chúng - những Phật tử có tâm tín thành nơi Tam Bảo, tin và hiểu nghiệp - quả của nghiệp, có tâm nguyện hộ trì Tam Bảo, hộ độ chư Tăng Ni... Xin hãy hướng tâm mình tới Công trình Ấn Tống Tam Tạng Việt Ngữ để góp một phần phước thiện nhỏ bé của mình vào thiện nguyện vĩ đại ngàn năm hy hữu này.
Quý Phật tử phát tâm cúng dường ấn tống bộ tạng Luật hoặc tác ý thỉnh cho mục đích cá nhân xin đăng ký trực tiếp tại đây hoặc qua địa chỉ email. Tịnh tài hùn phước và thỉnh xin được chuyển khoản theo hướng dẫn sau:

- Đại diện nhóm ấn tống Công trình Tam Tạng Việt ngữ tại Hà Nội:

Phật tử Vũ Đình Lâm - pháp danh Paññavara Tuệ Ân
Địa chỉ: Phòng vé máy bay 100 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điên thoại: 04 3997 1997 Di động: 0903 44 87 97
Email: vudinhlam@gmail.com

*Tài khoản Techcombank - chi nhánh Thăng Long, Hà Nội:
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm
Số tài khoản: 10320302268013

*Tài khoản Vietcombank - Sở giao dịch 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm
Số tài khoản: 0011000617458

(Có 12 tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. Quý vị có thể xem chi tiết tại phụ lục cuối thư)
Khi chuyển tiền xin ghi rõ nội dung như họ và tên, nội dung là: ấn tống công trình Tam Tạng Việt ngữ và nhắn tin cho Tuệ Ân biết để lưu vào danh sách.

Để tiện theo dõi và kịp thời phương danh các Phật tử phát tâm ấn tống Công trình Tam Tạng Việt Ngữ với mục đích cúng dường Pháp Bảo cao thượng. Nhóm thực hiện sẽ cập nhật danh sách các thí chủ tác ý gieo mầm đại thiện vào ruộng phước báu ngàn năm hy hữu ở cuối bài và ảnh trang bìa số 9 Tập Yếu trong bài này. Danh sách tên thí chủ cũng sẽ được liên tục cập nhật trên mạng internet. Các chi tiết cụ thể sẽ được thông báo sau.

Hàng cận sự nam nữ chúng con kính mong bộ tạng Luật này là món quà Pháp quý báu dâng tới chư Tôn Đức Tăng nhân dịp ngày lễ Rằm tháng sáu Āsālhapūja và khởi đầu mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2558

Chúng con cầu nguyện ân đức Tam Bảo cùng phước thiện pháp thí thanh cao này, hộ trì cho chúng con cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc của chúng con thân tâm thường an lạc, tiến hóa trong mọi thiện pháp để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Xin hồi hướng phần phước pháp thiện này tới tất cả chư thiên trong toàn cõi địa cầu, mong cho tất các quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để được tăng trưởng sự an lạc lâu dài, được giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân hồi. Kính mong các quý vị mách bảo cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của chúng con từ kiếp hiện tại đến kiếp quá khứ hay biết tới hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này.

Xin hồi hướng phần phước pháp thiện này tới đến những bậc ân nhân thầy tổ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ kiếp hiện tại đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ nội ngoại hai bên. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

Xin hồi hướng phần phước pháp thiện này tới tất cả chúng sinh đang luân hổi trong 31 cõi. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.
Nguyện cho Phật Giáo được trường tồn!

Xin tất cả hãy nói lời hoan hỉ SĀDHU! SĀDHU! SĀDHU LÀNH THAY!
Xin tất cả hãy nói lời hoan hỉ SĀDHU! SĀDHU! SĀDHU LÀNH THAY!
Xin tất cả hãy nói lời hoan hỉ SĀDHU! SĀDHU! SĀDHU LÀNH THAY!

Phụ lục:
 Đại diện nhóm ấn tống Công trình Tam Tạng Việt ngữ tại Hà Nội:

Phật tử Vũ Đình Lâm - pháp danh Paññavara Tuệ Ân
Địa chỉ: Phòng vé máy bay 100 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điên thoại: 04 3997 1997 Di động: 0903 44 87 97
Email: vudinhlam@gmail.com

*Tài khoản Techcombank - chi nhánh Thăng Long, Hà Nội:
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm
Số tài khoản: 10320302268013

*Tài khoản Vietcombank - Sở giao dịch 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm
Số tài khoản: 0011000617458

*Tài khoản Sacombank - chi nhánh Thủ Đô, Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 020888666789

*Tài khoản Agribank - chi nhánh Đông Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 1420205113110

*Tài khoản Vietinbank - Sở giao dịch Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 711A22397417

*Tài khoản BIDV - Chi nhánh Thủ Đô
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 12510000309681

*Tài khoản ACB - Chi nhánh Ngọc Hà, Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 141420839

*Tài khoản Đông Á Bank
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 0104662636

*Tài khoản MB Bank
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 0020147458003

*Tài khoản Marinetime Bank - chi nhánh Cầu Giấy, HN
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 03301010243438

*Tài khoản VIB Bank
Tên chủ tài khoản: Vũ Đình Lâm.
Số tài khoản: 008704060057538

Khi chuyển tiền xin ghi rõ nội dung như họ và tên, nội dung là: ấn tống công trình Tam Tạng Việt ngữ và nhắn tin cho Tuệ Ân biết để lưu vào danh sách.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét