Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Pháp hành Thiền Tuệ Vipassana, PHẦN 1: MỤC ĐÍCH – GIÁ TRỊ
"... Danh từ vipassanà (vi + passanà), có nghĩa là "thấy một cách đặc biệt",   vượt ra ngoài cái gì thông thường, là minh tuệ. Đây không phải là nhìn thoáng qua hay thấy bên trên bề mặt, ở mặt ngoài mà nhìn sâu vào bên trong Thực Tại của đời sống. Mục tiêu tối hậu của Thiền Minh Sát là để loại trừ những bợn nhơ Tham, Sân, Si trong tâm. Trước khi đạt được mục tiêu này thiền sinh sẽ có được những lợi ích như sẽ có được một tâm hồn bình an và tĩnh lặng và có đủ khả năng để chấp nhận những gì xảy ra đến cho mình.
Đại Đức Piyadassi


0 nhận xét:

Đăng nhận xét