Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Pháp hành Thiền Tuệ Vipassana, PHẦN 1: MỤC ĐÍCH – GIÁ TRỊ


Hành thiền là kinh nghiệm về thân và tâm của mình một cách trực tiếp,trong từng giây phút, với một sự hiểu biết đúng đắn. Thiền chánh niệm không chỉ là quan sát mọi việc với tâm nhận biết mà thôi. Bạn không thể thực hành một cách mù quáng, máy móc mà không suy nghĩ chút nào. Bạn phải vận dụng cả kiến thức và sự thông minh của mình để áp dụng thiền tập vào trong cuộc sống.

Những công cụ chính cần phải có để chánh niệm một cách thông minh là:

1. Có thông tin hướng dẫn đúng đắn và có sự hiểu biết rõ ràng về pháp hành,
2. Có sự say mê, hứng thú và động cơ chân chánh,
3. Có tư duy, suy tầm, tìm hiểu đúng đắn, chân chánh (chánh tư duy

Trích” Đừng coi thường phiền não”

1 nhận xét:

  1. MỘT LỜI GIỚI THIỆU NGẮN NHƯNG RẤT XÚC TÍCH. CẦU MONG MỌI NGƯỜI TÌM ĐƯỢC TRÍ TUỆ VÀ AN LẠC TRONG THIỀN TẬP CŨNG NHƯ TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

    Trả lờiXóa