Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Bài tổng hợp Pháp hành Thiền Tuệ, PHẦN 2: CHUẨN BỊ

Những điều đã được chôn vùi sâu kín qua biết bao năm tháng, chúng có thể rất đáng sợ. Nhưng khám phá và tìm hiểu chúng sẽ mang lại cho ta những lợi ích rất lớn lao. Phương cách để ta đối diện với những nguy hiểm là ý thức được cường độ của nó, biết nó nằm ở đâu, và biết cách đối phó mỗi khi nó khởi lên. Đó chính là Thiền quán.

Dưới đây là tập hợp các bài viết giới thiệu các bước chuẩn bị tâm lý và điều kiện để hành thiền.
 CÁC ĐỨC TÍNH TRONG THIỀN:

THIỀN DỄ DÀNG PHÁT TRIỂN TRÊN MẢNH ĐẤT GIỚI

HÀNH THIỀN LÀ KINH NGHIỆM VỀ BẢN THÂN

VẬY CHÚNG TA HÀNH THIỀN KHI NÀO?

BẮT ĐẦU BẰNG THÁI ĐỘ HIẾN DÂNG

QUAN ĐIỂM SAI LẦM VỀ THIỀN:

1 nhận xét: