Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Tổng hợp Pháp hành Thiền Tuệ Vipassana, PHẦN 1: MỤC ĐÍCH – GIÁ TRỊ

Hành thiền là kinh nghiệm về thân và tâm của mình một cách trực tiếp,trong từng giây phút, với một sự hiểu biết đúng đắn.
Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét:

Đăng nhận xét