Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

PHÁP ÂM - GIẢNG PHÁP 7/2015 - TS U TEJANIYA
Bài pháp thoại của Thiền sư U Tejaniya ngày 25/7/2015 tại Hà Nội.

"Hành thiền là làm cho các phẩm chất của Tâm được tăng trưởng. Vì vậy nếu chúng ta tạo điều kiện cho Tâm tăng trưởng càng nhiều thì chúng ta sẽ làm phẩm chất Tâm tăng trường và có năng lực mạnh mẽ. Từ khi chúng ta sinh ra thì các Phiền não, Khổ sở  đã có mặc và năng lực của nó rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta không thực hành, không quan sát thì một cách tự nhiên, các phiền não này sẽ có điều kiện để khởi dậy ngày càng mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy mà việc thực hành, hành thiền không phải diễn ra trong một thời gian ngắn, một sớm một chiều, một chốc một lát, trong một ngày, một tuần hoặc trong một khoảng thời gian nào đó mà chúng ta cần phải thực hành một cách liên tục, thường xuyên."  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

-----
Thiền Giữa Đời Thường: Phương pháp Thiền Phật giáo nguyên thủy (Thiền Vipassana)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét