Hạn chế sân hận, trải rộng tình thương - Tỳ khưu Visuddhàcàra | Thiền Giữa Đời Thường

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Hạn chế sân hận, trải rộng tình thương - Tỳ khưu Visuddhàcàra


  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét