Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahā-parinibbāna Sutta) | Thiền Giữa Đời Thường

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahā-parinibbāna Sutta)


  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét