Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) - Kinh Ðại Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda Sutta)


  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét