Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Kinh Khất thực thanh tịnh (Pindapataparisuddhi)


  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét