Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Kinh Sa-môn quả (Sāmanna-Phala Sutta)


  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét