Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

LÀM GÌ KHI BẤT AN

Tâm con giờ đang bất an. Mặc dù con cố gắng niệm Phật nhưng mà không được. Trong câu niệm của con luôn xuất hiện tạp niệm, con phải làm gì để tâm con không còn bất an nữa bây giờ? Con cầu xin chư vị Phật tử hãy giúp đỡ con.
Trả lời:
Khi con khởi tâm niệm Phật để chống lại bất an thì niệm đó cũng chính là bất an, nên con thấy xuất hiện tạp niệm là thế. Khi bất an biết lắng nghe, quan sát và cảm nhận trạng thái bất an đó một cách trọn vẹn thì cả bất an lẫn cái "Ta" chống lại bất an đều biến mất, lúc đó chỉ có tâm thanh tịnh trong sáng, không còn ngã còn pháp thì ai bất an và lấy gì để bất an?
HT Viên Minh - Trungtamhotong.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét