Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

LUẬT ĐẦU TƯ!

Thường con người được dạy cố gắng vươn lên phía trước hơn là hướng tinh tấn trở về thấy lại chính mình. Nhưng thấy lại chính mình mới là cái gốc của sự Tiến Bộ
Do cứ lo vươn tới tương lai mà không chịu thấy ra tình trạng hiện tại nên không có Trải Nghiệm thực mà chỉ mơ mộng hão.
Trải Nghiệm: Tạm định nghĩa là trải qua và kinh nghiệm. Có nhiều người trải qua mà không có kinh nghiệm nào thực sự được hiểu, bởi khi họ trải qua 1 cái gì đó/ điều gì đó, họ không Ở Cùng Điều Đó mà họ còn mải chạy trốn khỏi đó, hoặc mơ mộng về điều tốt đẹp hơn.
Vì vậy cách đầu tư tốt nhất cho tương lai chính là biết rõ mình trong từng giây phút hiện tại để thực sự kinh nghiệm và học hỏi từ hiện tại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét