Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Tách rời cảm xúc

Tu tập nơi nhà vắng, rừng sâu, đối diện với nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, phải biết muốn ít vật chất…là 1 hoàn cảnh tu khó khăn, mà trong phố thị, tu làm sao để cân bằng giữa tu tập và công việc xã hội, giữa áp lực và an ổn… cũng là 1 hoàn cảnh tu vô cùng gian khó. Và cần thực hành làm sao để không dính mắc cũng không chối bỏ các điều kiện tu khác nhau

Cho nên chỉ cần tách rời cảm xúc khỏi hoàn cảnh, không cần tách rời bản thân khỏi hoàn cảnh, rồi nhận biết và học hỏi từ những Chân Lý sâu sắc của cuộc đời đang diễn tiến…đó là việc cần làm để phát huy trí tuệ... phát huy trí tuệ hiểu Sự Thật, đó là điểm đến của công cuộc tu tập theo Phật Thích Ca.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét