Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Thanh tịnh Thân, Khẩu, Ý

Không ai coi thường thân thể mình, nếu nó bệnh, ta vội vã chạy đi bác sĩ. Nếu nó mệt mỏi, ta vội vã cho nó nghĩ ngơi. Nhưng ta đã làm gì cho tâm? Hình như chỉ có các vị Thiền sư là chú trọng đến tâm của họ.
♝♝♝ KHI HÀNH THIỀN♝♝♝

☢ Thân được thanh tịnh vì ta không làm những điều bất thiện, vị kỷ, hung ác nữa.
☢ Khẩu được thanh tịnh: Vì ta im lặng không nói lời dối trá, vô ích, đâm thọc, chia rẽ.
☢ Ý được thanh tịnh vì mỗi giây phút tỉnh thức trong thiền là mỗi giây phút tâm được sàng lọc. Khi ta Thiền quán, ái dục, tham vọng, dù có mặt cũng bị thay thế dần dần.

Luôn chạy đuỗi theo bất cứ tư tưởng nào dấy khởi lên trong tâm, dù hạnh phúc hay đau khổ, là thói quen của chúng ta, lâu dần chính nhưng tư tưởng bất chợt đó điều khiển chúng ta, chúng ta thiền để dừng lại, để biết và làm chủ tâm ý mình

KHI THIỀN THÌ CẢ 3 NGHIỆP THÂN KHẨU Ý ĐỀU ĐƯỢC THANH TỊNH, ĐÓ CHÍNH LÀ NGUỒN PHƯỚC DỒI DÀO CHO CHỦ NHÂN KHI VÀ BƯỚC RA XÃ HỘI, NGƯỜI ẤY ĐEM LẠI SỰ AN TOÀN, VỮNG CHÃI VÀ BÌNH TĨNH HÒA CÙNG CUỘC SỐNG.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét