Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

SỰ CỨU KHỔ CỦA ĐỨC PHẬT!

XXXX Uống rượu say, rồi bị tai nạn vào bệnh viện>>cảm ơn Bác sỹ đã cứu mạng
Mà quên mất trước khi uống rượu, Đức Phật đã dạy tránh xa sự uống rượu mà không nghe
XXXX Đánh bạc đến bán cả cửa nhà, được người thân giúp >> cảm ơn họ.
Mà quên mất Đức Phật dạy tránh xa sử dụng chất kích thích…cũng đâu có nghe
Vô số những vấn đề như thế chúng ta cảm ơn người cứu mình khi đã là Quả xấu. Nhưng quên mất việc theo nghe lời dạy của người giúp ta tránh được ngay từ Nhân xấu.
Sự cứu khổ của Đức Phật chính là như thế, cứu bằng những lời chỉ dạy, vì muốn tránh khổ cho chúng sanh, nên Phật răn dạy đừng làm những điều xấu ấy, để không gieo Nhân xấu, thì ắt không phải gặt Quả xấu, nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến lại trách sao Phật không cứu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét