Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Thiền- rất bình thường

Lúc chưa hiểu rõ, thì thiền có vẻ vô cùng khó khăn vì chúng ta chưa được huấn luyện
- chưa được huấn luyện quan sát cho đúng đối tượng mà theo thói quen lao tâm ra ngoài, chìm nghỉm vào âm thanh, hình ảnh, mùi vị, dòng suy nghĩ, quên mất việc biết mình nghe, nhìn, ngửi, nghĩ...vv
- chưa được huấn luyện để nhớ thực hành, bị tâm si phóng dật cuốn phăng đi, chỉ sống theo bản năng.
- chưa được huấn luyện để bớt dính mắc, kết tội, phán xét bản thân và người khác
Khi chúng ta hiểu và thực hành liên tục được 3 điều trên rồi, thì thiền trở thành một việc rất bình thuờng - nó là một lối sống. Nó có đà chánh niệm, tự nhiên tâm hay biết và ngừng phản kháng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét