Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Có hai loại: chánh định và tà định.

Tà định là khi tâm nhập vào trạng thái tĩnh lặng nhưng không có được sự ghi nhân nào cả. Bạn có thể ngồi 2 giờ hoặc cả ngày nhưng tâm không hề biết nó đang ở đâu hoặc cái gì đã xảy ra. Bạn chỉ có được sự tĩnh lặng đơn giản như vậy thôi. Nó giống như một con dao bén sắc nhưng rất nguy hiểm khi sử dụng. Đây là loại tĩnh lặng mê mờ vì không có sự hay biết ở đó. Hành giả có thể cho rằng họ đã đạt trạng thái siêu thoát mà không cần tìm hiểu gì nữa. Samadhi hay định lực có thể làm kẻ thù hay rào cản ở giai đoạn này. Trí tuệ không thể nào khởi sinh vì không có sự nhận biết đúng sai.
Với chánh định thì dù ở mức độ tĩnh lặng nào cũng luôn có sự hay biết. Đây là loại định sẽ làm khởi sinh trí tuệ, bạn không thể để mất nó. Các hành giả nên hiểu rõ điều này. Bạn không nên thực hành nếu không có sự hay biết, nó phải có mặt ngay từ đầu cho tới lúc kết thúc. Đây là loại định lực không có sự nguy hiểm.
Trích: Trích The Path and Harmony.
Tác giả: Ajahn Chah (vị ngồi giữa)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét