Pháp âm Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung | Thiền Giữa Đời Thường

Phẩm I : Lâu Ðài Nữ Giới

Phẩm II - Cittalatà

Phẩm III - Pàricchattaka

Phẩm IV - Ðỏ Sẫm

Phẩm V - Ðại Xa

Phẩm VI - Pàyasi

Phẩm VII - Sunikkhitta

0 nhận xét:

Đăng nhận xét