Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

NGHI LỄ TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
Đức Phật dạy cho các đệ tử nếp sống tu hành thanh đạm, thánh thiện, giải thoát, không đặt nặng về hình thức Nghi lễ, nhưng rất chú trọng tới Giới Luật, vì vậy Phật giáo Nguyên Thủy có một số đặc điểm như sau:

- Kính lễ nhau theo thứ tự hạ lạp.

- Trai tịnh là không thọ thực quá giờ ngọ và dùng tam tịnh nhục.

- Tụng kinh không dùng chuông mõ.

- Chỉ thờ Đức Phật Thích-Ca duy nhất.

- Đi khất thực chỉ nhận vật thực đã nấu chín do thí chủ tự nguyện dâng cúng, không mở lời xin hay nói khéo để người phải cho.

- Mỗi ngày có hai thời Công phu Lễ bái Tam Bảo; ngoài ra Chư Tăng Phật giáo Nguyên Thủy thường tụng Kinh chúc phúc cho thí chủ trước khi thọ thực và quán tưởng trước khi ăn.

- Tất cả những nhà Sư Phật giáo Nguyên thủy trên thế giới có thể cử hành chung một khóa lễ Pāli theo truyền thống Phật giáo. Y phục tuy mặc màu sắc khác nhau nhưng có cùng kích cở, quy cách và đúng theo tinh thần Luật Tạng Pāli do Đức Phật chế định.

Trong thời gian qua như quý vị đã thấy trong những ngày Lễ Phật Đản có cử hành khóa lễ Phật giáo Nguyên thủy của các đoàn Phật giáo Nguyên thủy trên toàn thế giới vô cùng trang nghiêm, trọng thể.
Tóm lại, Nghi lễ Phật giáo Nguyên thủy thường ngắn gọn, trang nghiêm, để nói lên tính chất đặc thù của Phật giáo là vô ngã và giải thoát.

Thượng tọa Pháp Chất

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó ban Ban Nghi Lễ Trung ương
1 nhận xét: