Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Ý NGHĨA LỄ DÂNG Y KATHINA

Lễ dâng y (Kathina) là một trong những đại lễ của Phật Giáo Nguyên Thủy được truyền lại từ thời Đức Phật còn trên thế gian đến tận ngày nay. Lễ dâng y được tổ chức hàng năm ngay sau khi các sư kết thúc thời gian an cư nhập hạ.Theo kinh điển, Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài chuẩn bị an cư tại chùa Kỳ Viên (Anàtapindika) thành Xá Vệ, khi đó có một nhóm tăng đoàn xin cùng an cư với Đức Phật tại thành Xá Vệ và được Người đồng ý. Tăng đoàn đã đến chùa Kỳ Viên, nhưng do đường xa, vào mùa mưa đi lại khó khăn nên khi Tăng đoàn tới nơi, y áo đều bị ướt và không còn lành lặn. Kết thúc mùa an cư, Đức Phật cho phép nới lỏng một số giới luật để tăng đoàn có thời gian may vá y áo mới trước khi tiếp tục con đường Giáo Pháp. Và cũng chính tại đây, nữ thí chủ Visakha đã dâng y cho Đức Phật lần đầu tiên, từ đó truyền thống dâng y cho tăng đoàn vào tháng đầu khi kết thúc kỳ an cư được truyền lại đến ngày nay.


Hiện nay, việc may y áo không còn là mối bận tâm lớn của các vì sư tăng, nhưng nghi lễ dâng y vẫn được gìn giữ nhằm đề cao sự tương trợ giữa các tỳ kheo trong tăng đoàn. Đây cũng là một dịp tốt để các thí chủ tại gia có cơ hội cúng dường vải vóc, y áo, tỏ lòng thành kính đối với các vị xuất gia. Ngoài dâng y, người Phật Tử có thể dâng lên chư tăng các vật phẩm khác để tỏ lòng tri ân với các vị chư tăng ni. Người cúng dường Kathina sẽ tạo rất nhiều duyên lành khi các yếu tố tâm thí, thời thí, vật thí, người thụ thí và cung cách ứng thí được hòa quyện với nhau.


Đại lễ dâng y Kathina là nét đẹp trong truyền thống của Phật Giáo Nguyên thủy. Đại lễ dâng y là dịp để hàng phật tử xuất gia và tại gia tri ân công đức của Đức Phật, tạo những thiện nghiệp trên con đường hành Pháp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét