Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

PHẬT HỌC CHUYÊN ĐỀ - KỲ 1: ĐỨC PHẬT LÀ AI?Ðức Phật
 "Buddha", Phật-đà, không phải là tên riêng. Ðó là một quả vị, có nghĩa là người Giác ngộ (Giác giả), người Tỉnh thức, hoặc là người Biết như thật. Tên riêng của Ðức Phật là Sĩ-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhattha Gotama). Tuy nhiên, ngày nay có rất ít người dùng tên gọi nầy. Chúng ta thường gọi Ngài là Ðức Phật, hoặc Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của Ngài cho hạnh phúc của hàng chục triệu người đang đi theo con đường Ngài đã chứng ngộ và giảng dạy:

Đọc thêm:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét