Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

PHẬT HỌC CHUYÊN ĐỀ KỲ 4: NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP
1. CÁI GÌ SẼ THEO TA QUA CÁC KIẾP SỐNG?

Tất cả những gì sẽ theo ta qua những kiếp sống, đó là những phẩm chất tâm mà ta đã phát triển bên trong mình. Ðó là tất cả những gì ta sẽ thừa hưởng. Ðó là những điều kiện sẽ quyết định sự tái sanh và kiếp sống tương lai của ta.

Ta có thể an hưởng cuộc sống giàu sang nhưng còn quan trọng hơn nhiều là một kiếp sống thanh bình an lạc và những phẩm hạnh đạo đức thanh cao. Nó sẽ có ảnh hưởng rất tốt đẹp đến lối sống của ta và những giá trị mà ta phát triển.

Vấn đề không phải là ta đã thành công; vấn đề là ta đã thành công bằng cách nào.

2. VÒNG SANH TỬ LUÂN HỒI

Vòng sanh tử luân hồi này dài vô tận, dài đến mức Đức Phật nói rằng, không có một chúng sanh nào chưa từng là bà con, họ hàng thân thích của chúng ta cả.

Nếu chúng ta hiểu được những điều này, nó sẽ khiến chúng ta đối xử với nhau thân ái và tốt đẹp hơn nhiều. Nếu không có một thái độ như vậy, con người chúng ta sẽ trở nên rất ngã mạn. "Chúng nó", "tôi", "cao", "thấp" và rất nhiều cách phân biệt đối xử khác. Hãy cố gắng hiểu rõ thế nào là cuộc đời và vòng sinh tử luân hồi, để chúng ta có thể nuôi dưỡng một tấm lòng nhân ái, trân trọng lẫn nhau, không khinh rẻ, coi thường một ai cả.

Trích "Ngôi nhà chánh niệm”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét