Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Bài tổng hợp CHUYÊN ĐỀ KỲ 4: NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP

BÀI TỔNG HỢP: NHÂN QUẢ NGHIỆP

Nghiệp và tái-sanh trả lời cho chúng ta về điều gì?

o Vấn đề sướng khổ mà chính ta phải chịu trách-nhiệm;
o Sự chênh lệch gần như bất công giữa nhân loại;
o Tại sao có những vĩ nhân và thần đồng;
o Sự khác nhau về tánh-tình, xu-hướng của các trẻ trong một gia-đình hoặc giữa trẻ sinh đôi, sinh ba…
o Sự khác nhau về đạo-đức và trí-tuệ giữa cha mẹ và con cái;
o Tật xấu tự nhiên của trẻ thơ, như tham lam, sân hận và ganh ghét;
o Mối thiện cảm hoặc ác cảm của chúng sanh đối với nhau trong khi gặp gỡ lần đầu tiên;
o Ðiều lành và điều dữ đã sẵn có trong mỗi người;
o Sự thay đổi bất ngờ của một người thiện trí thức ra một kẻ tầm thường, hoặc một kẻ sát nhân thành bực thánh-nhân;
o Tại sao có những cái chết bất đắc kỳ tử và sự thay đổi tài sản sự nghiệp một cách bất ngờ;
o Những đặc tính xuất chúng, tinh thần đạo đức trí tuệ viên mãn của các bậc toàn giác như Ðức Phật....

Mời bạn đọc thêm các bài viết cùng chủ đề:

 Tái sanh là sự tiếp diễn đời sống

 Chúng ta có thể thay đổi được Nghiệp chăng

Có sự tái sanh nhưng không có "người" tái sanh

Cái gì theo ta qua các kiếp sống  

Có thể khắc phục cái chết không?


Sự tái-sinh xuất hiện cách nào?
 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét