Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Bài tổng hợp CHUYÊN ĐỀ - KỲ 6: TỨ DIỆU ĐẾ


Ta đã giải thích khổ (dukkha), nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, và con đường đưa đến sự diệt khổ. Vì sao mà ta đã giải thích chúng? Bởi vì nó ích lợi, nó quan hệ căn bản đến đời sống thánh thiện tâm linh, nó đưa đến sự chán bỏ, sự giải thoát, sự chấm dứt khổ đau, sự an tĩnh, sự thâm nhập, sự liễu ngộ, Niết-bàn. Bởi thế ta đã giải thích chúng."- Đức Phật

Đọc thêm những bài viết cùng chủ đề:
Những gì Đức Phật đã giải thích

Các đề tài căn bản trong Phật Giáo

Cùng là sự dính mắc

Đổi thay chính là qui luật duy nhất không thay đổi

Ðức Phật giảng về sự Giác Ngộ của Ngài:

Bốn sự thật cao quý

Khổ như lửa cháy
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét