Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Sách HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TÂM QUÁN NIỆM XỨ

  
Sách HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TÂM QUÁN NIỆM XỨ

Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy. “Sống quán Tâm trên Tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời”.

Như vậy, Tâm Quán Niệm Xứ là “Quán Tâm Trên Tâm”, hay nói một cách dễ hiểu hơn là “Lấy Tâm Nhìn Tâm”.

Tâm dẫn đầu các pháp. Chính nhờ Tâm mà chúng ta có thể thấy biết mọi việc, mọi sự. Tâm là một sân khấu kỳ thú nhất trong thế gian này, và do thế, trong bốn niệm xứ, quán Tâm là lý thú và hấp dẫn nhất.

MỤC LỤC0 nhận xét:

Đăng nhận xét