Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

THIỀN VẮNG LẶNG VÀ SỰ AN ỔN TÂM 1d

Hỏi: Khi hành thiền có nhất thiết phải đạt đến trạng thái nhập định không?
Đáp: Không cần thiết. Bạn chỉ cần có tâm an tịnh và đạt đến nhất tâm là đủ. Rồi dùng sự nhất tâm đó để xem xét chính bạn. Ngoài ra, chẳng cần phải có điều kiện nào khác. Nếu đạt đươc định tâm cũng tốt, nhưng chẳng cần phải dính mắc, chấp chặt vào chúng. Một số người dính mắc vào trạng thái định tâm; đấy là một trở ngại. Trạng thái định tâm cũng có thể đem lại nhiều thích thú, nhưng bạn nên hạn chế. Nếu bạn khéo léo một chút, bạn sẽ biết cách sử dụng và giới hạn trạng thái này.
Mặt hồ tĩnh lặng - Quyển 2 - Thiền sư Ajahn Chah

0 nhận xét:

Đăng nhận xét