Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

THIỀN VẮNG LẶNG VÀ SỰ AN ỔN TÂM 1g

An tịnh chỉ là một chặng trên con đường
Sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của Định Tâm phát sinh từ sự thực hành "Nhất Tâm." Nhưng khi sự an tịnh ra đi, chúng ta lại đau khổ, vì chúng ta đã dính mắc vào nó. Đạt được sự định tâm không phải là điểm cuối vì pháp hành cấu tạo và đau khổ vẫn còn hiện hữu.
Thế nên, Đức Phật lấy sự Định Tâm, sự an tịnh này để quán xét thêm nữa. Ngài đi tìm sự thật của vấn đề cho đến khi không còn dính mắc vào sự an tịnh nữa. An tịnh chỉ là một trong vô số những hình thành của tâm, nó chỉ là một chặng trên con đường. Còn dính mắc vào sự an tịnh tức là còn dính mắc vào sự sinh thành và hiện hữu. Bởi vì khi an tịnh chấm dứt, dao động lại bắt đầu khởi lên và bạn sẽ bị dính mắc nhiều hơn nữa.
Trích “ Mặt hồ tĩnh lặng”
http://thiengiuadoithuong.blogspot.com/2014/09/sach-mat-ho-tinh-lang-thien-su-ajahn.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét