Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

PHÁP ÂM - BẢN ĐỒ HÀNH TRÌNH TÂM LINH - THIỀN SƯ U JOTIKA“Người xem bản đồ thường có nhiều cách hiểu rất khác nhau về quang cảnh thật trên thực địa.  Bản đồ thì rất hữu ích, không có bản đồ bạn có thể bị lạc đường, nhưng bạn phải tự mình bước đi và khám phá để hiểu được cái được vẽ trên bản đồ trông như thế nào trên thực tế, và hai hình ảnh này thường rất khác nhau, mặc dù chúng có liên quan với nhau. Có sự khác biệt lớn giữa bản đồ và con đường thực tế: Bản đồ chỉ là một phiên bản giản lược của thực tế mà thôi.”Thiền sư Sayadaw U Jotika


  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

-----
Thiền Giữa Đời Thường: Phương pháp Thiền Phật giáo nguyên thủy (Thiền Vipassana)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét