Kinh An trú tầm (Vitakkasanthana) | Thiền Giữa Đời Thường

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Kinh An trú tầm (Vitakkasanthana)


  • Đang tải danh sách...


Quay lại trang pháp âm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét