Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

SÁCH: HÃY ĐẾN ĐỂ THẤY


“Hãy đến để thấy” như một sự mời gọi tất cả chúng ta trở thành nhân chứng của chánh pháp. Chánh pháp vẫn còn đây qua kinh điển, giá trị của nó được trải nghiệm qua nhiều thế kỷ, vấn đề còn lại là mỗi người hãy dấn thân trên hành trình sống theo lời Phật để thấy rõ giá trị của Chánh pháp là thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian và có khả năng dẫn đến an vui, giải thoát.



HÃY ĐẾN ĐỂ THẤY
Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc
Ni Sư Ayakhema
Việt dịch:
Chơn Minh Nguyễn Văn Phú
Tịnh Nghiêm Nghiêm Xuân Cường
Diệu Liên Lý Thu Linh

MỤC LỤC

Chương 1: Hiểu Biết Về Vô Thường Dẫn Đến Hạnh Phúc
Chương 2: Ba Mươi Tám Phước Báu
Chương 3: Dứt Sạch Mọi Khổ Đau
Chương 4: Lỗi Của Người
Chương 5: Hai Loại Tài Sản
Chương 6: Năm Phương Cách Để Đối Trị Sân Hận
Chương 7: Chúng Ta Phải Tin Vào Gì?
Chương 8: Bảy Kiết Sử
Chương 9: Bốn Pháp Cơ Bản
Chương 10: Tâm Từ Bi
Chương 11: Đạt Được Tri Kiến
Chương 12: Trí Tuệ Bát Nhã

0 nhận xét:

Đăng nhận xét