Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Nỗ lực để tìm sự giàu có bên trong

Cho dù chúng ta bận rộn, cho dù chúng ta có gia đình, chúng ta cũng nên dành thời gian để thực hành. Chúng ta đang thực hành để tìm sự giàu có bên trong, sự giàu có đến từ việc chứng nghiệm Pháp (Dhamma). Có thể chúng ta dành 40 giờ một tuần hoặc hơn nữa để tìm sự giàu có, tiền bạc và của cải bên ngoài để sống, nhưng chúng ta cũng cần dành thời gian để phát triển sự giàu có bên trong này, và đó chính là con đường dẫn tới hạnh phúc của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta có thời giờ nhàn rỗi, chúng ta có thể dành nó cho việc thực hành để huân tập chánh niệm và nâng cao sự hiểu biết của chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta hướng đến sự phát triển chánh niệm và quan sát chân lý một cách liên tục, cho dẫu là khi đang đứng, đang ngồi, đang đi hoặc đang nằm. Và sau khi chúng ta đã nỗ lực như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng Giáo Pháp mà Đức Phật giảng dạy rất gần gũi với chúng ta.
Trích: Tìm về Sự Thật

0 nhận xét:

Đăng nhận xét