Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Xây dựng trớn chánh niệm


Nếu chúng ta tinh tấn thực hành hàng ngày, thiền tập tự nó bắt đầu có trớn. Khi chúng ta thức giấc, chúng ta muốn hành thiền, khi chúng ta có thời gian rảnh rỗi, chúng ta muốn thực hành và nếu có cơ hội, chúng ta muốn thực hành suốt cả ngày.

Nếu chúng ta thực hành chánh niệm một cách liên tục, không kể giờ giấc, cho dẫu đó là buổi sáng hay buổi chiều, tâm sẽ đi vào trạng thái an tịnh hoàn toàn một cách dễ dàng. Đây là cái mà chúng ta gọi là phát triển tâm. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta ngồi suốt ngày với đôi mắt nhắm, và nếu chúng ta không có chánh niệm, nỗ lực của chúng ta sẽ không mang đến nhiều lợi lạc. Nếu chúng ta thực hành thiền hành suốt cả ngày nhưng chánh niệm của chúng ta không được thiết lập một cách vững chắc, điều này có nghĩa là chúng ta không tinh tấn trong việc thực hành.

Để thực sự tinh tấn nỗ lực, chúng ta nên cố gắng loại trừ những trạng thái tâm bất thiện sinh khởi và khơi dậy những trạng thái tâm thiện và duy trì chúng. Với các trạng thái tâm bất thiện mà chúng ta đã loại trừ, chúng ta phải hết sức cố gắng để làm cho nó không sanh khởi trở lại. Nếu chúng ta thực hành theo cách như vậy với chánh niệm thì cho dẫu chúng ta đang đứng, đang ngồi, đang đi hoặc đang nằm xuống, chúng ta thực sự đang tu tập tâm.

Trích sách: Tìm về Sự Thật

0 nhận xét:

Đăng nhận xét