Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

HIỂU VỀ CỨU ĐỘ

Trong Phật giáo Nguyên Thủy, CỨU ĐỘ NGHĨA LÀ GIÚP CHÚNG SINH TỰ CỨU.
................................
Nếu Đức Phật có thể cứu độ tất cả chúng sinh, hay vị Bồ Tát nào đó có thể xuống hỏa ngục cứu độ hết chúng sinh thì đâu cần nhiều Phật, nhiều Bồ Tát như hiện nay ở nhiều chùa đang thờ cúng, chỉ cần 1 vị đã đủ rồi.
Ngày nay chúng ta biết đến giáo lý của Phật Thích Ca, nhưng chúng ta cũng không được Ngài " cứu vớt" nên mới đang ở đây, vẫn chưa giải thoát, chết vẫn luân hồi. Như vậy chính Đức Phật cũng không thể cứu độ chúng sinh bằng cách đưa tay vớt lên. Trong Phật giáo, CỨU ĐỘ NGHĨA LÀ GIÚP CHÚNG SINH TỰ CỨU.
Dù cho nhiều vị Phật đã ra đời rồi nhập Niết Bàn, nhưng luôn luôn lúc nào cũng sẽ có những chúng sinh chưa được Phật cứu nên sẽ còn những vị Phật khác xuất hiện trên thế gian này. Có hạnh nguyện cứu độ tất cả chúng sinh là tốt nhưng thực tế không thực hiện được.
Quá khứ đã có nhiều vị Phật, tương lai cũng vậy, có nhiều Phật và nhiều chúng sinh được cứu nhưng không phải là tất cả. Nếu chỉ khi nào tất cả chúng sinh được cứu độ các vị mới nhập Niết Bàn thì chẳng bao giờ các vị nhập được Niết Bàn cả. Và chúng ta cũng không thể có tâm lý sớm muộn mình cũng được cứu vì đã có các vị phát nguyện cứu mình, chỉ cần xếp hàng chờ đến lượt thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét