Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

“ Độ” gia đình, sao lại khó?

 
Nhiều người có cùng 1 câu hỏi đặt ra ” con đã thấy giá trị của Đạo Phật rồi, làm sao để gia đình mình cũng theo, khó quá ạ”
Xin có vài góp ý với quý vị như sau:
- Những gì quý vị nói với họ phải do quý vị thực sự hiểu và thực hành làm gương, không phải do quý vị bắt chước, khi đó nói mới có tính thuyết phục. Tự mình không làm được nhưng bắt người khác làm thì không ai chấp nhận được cả.

- Đức Phật cũng chỉ giúp được người hữu duyên, chúng ta cũng chỉ giúp được người nào có lòng muốn nghe, muốn tìm hiểu, chứ không thể gượng ép. Khi có đầy đủ các điều kiện (duyên) để họ tới học Phật, khi đó sự chia sẻ của mình mới có hiệu quả. Do đó hãy gieo duyên cho người thân muốn học Phật, không nên ép họ phải theo mình.

- Mình muốn người thân theo Phật vì lợi ích của họ hay của chính mình? Rất nhiều Phật tử muốn người thân theo vì muốn họ tạo điều kiện (thời gian, phương tiện…vv) cho mình đi chùa, hoặc người thân theo Phật để mình trở thành “ thầy” cao hơn để dạy họ.  Với động cơ ích kỷ và hạn hẹp như vậy, bạn không thể đem được điều cao quý là Đạo Phật đến với người khác. Hãy kiên nhẫn và công bằng tìm hiểu mọi người, biết nhu cầu, mong muốn, điểm mạnh yếu của họ để rồi giá trị của Đạo được thể hiện từ những hành động nhỏ nhất bạn giúp cho cha mẹ, anh chị em, chứ không từ những bài học đạo đức xa xôi nói ra để thỏa mãn chính bạn

- Nếu bạn chỉ biết đi chùa cúng dường, bạn chỉ giúp được những người thích và cần điều đó,   ngược lại nếu bạn biết cả Pháp học, Pháp hành thì sẽ có nhiều người cần đến sự giúp đỡ của bạn. Nếu muốn giúp nhiều người, phải học rộng hiểu nhiều. kinh nghiệm đa chiều nhé, khó lắm.

 - Nhiều người nói “ tôi chỉ muốn con tôi, cha mẹ tôi tốt hơn thôi” Vâng! Cái khái niệm tốt của họ có thể khác bạn đấy, và nhiều người rất bằng lòng với độ tốt hiện nay của họ mặc dù không theo Phật. Chân lý đạo Phật không chỉ ở lòng Thiện, mà là sự hướng Thượng, vượt trên Thiện- bất thiện rất nhiều, điều này bạn phải thực sự hiểu chứ không chỉ nói như vẹt. Thực tế nếu bạn thấy Đạo Phật tốt, điều tốt cần cho mọi người, tại sao bạn cứ phải nhằm con mình, chồng vợ hay cha mẹ mình để giúp họ vào đạo, đó là SỰ DÍNH MẮC thôi. Nếu bạn mở lòng ra để giúp tất cả những ai hữu duyên biết Đạo thì bạn sẽ thấy dễ thành công hơn nhiều. Thế rồi sẽ đến ngày bạn giúp được cho gia đình mình, đôi khi là rất lâu đấy. Điều đáng ngại nhất là các Phật tử mới biết tý tẹo về Đạo đã về “ độ” gia đình thì gia đình họ phản ứng là…phải.
-Sư cô Hương Thiền-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét