Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Sự Thật

Ai thấy SỰ THẬT ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nơi tất cả cảm giác cảm xúc, nơi những phản ứng, những thái độ, những trạng thái nội tâm, nơi sự tương giao và mối quan hệ với vạn pháp xung quanh…người ấy dễ thông suốt toàn bộ lời dạy của Phật mà không bị giới hạn bởi ngôn ngữ được thuật lại trong kinh điển.
SỰ THẬT ở đây là mọi thứ được sinh ra rồi diệt đi, mà không có linh hồn, bản ngã, chủ thể nào cả, tất cả chỉ là các hiện tượng tự nhiên.
KHÔNG CÓ CÁI TA...NÊN CŨNG ĐỪNG NẮM CÁC THỨ CỦA TA.
- Sư Cô Hương Thiền -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét