Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Thiền và ...đàm phán!

Thiền và ...đàm phán!
.........................
Trong quá trình đàm phán thương thảo, nếu ta gặp phải đối tác " chuối" nhưng do biết điều tiết cảm xúc tốt người Doanh nhân không nóng giận, không tham lam, không mất bình tĩnh, nhờ vậy mà không lọt vào bẫy của họ.

Trí tuệ tốt: Người Doanh nhân biết được 1 vấn đề với đa chiều nhận thức do tâm trí cởi mở không dính mắc hay chối bỏ khía cạnh nào nên sẽ có phương án xử lý tốt nhất
Và cả 2 điều đó Điều tiết cảm xúc và trí tuệ đa chiều đều được phát triển nhờ Thiền, nhất là Thiền Vipassana của Phật giáo nguyên thủy.
- Sư Cô Hương Thiền-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét