Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

THANH MINH TRONG TIẾT THÁNG BA!VÀ LỄ CẦU SIÊU

“ Người còn sống đang tranh giành thừa kế
Người chết này chỉ có Nghiệp mang theo”
Nên khi cha mẹ, người thân còn sống hãy sống cho trọn vẹn ân tình, cuộc sống gia đình anh em vợ chồng hòa thuận sẽ làm an lòng cha mẹ và người con hướng được cha mẹ vào đường sống chân chính sẽ giúp họ được an vui hạnh phúc khi còn sống cũng như hưởng Phước khi đã mất.
Khi mất rồi thì vàng mã, xôi oản cho đến mả to, mộ đẹp đều vô ích. Phật dạy vào dịp này, nhớ nghĩ đến tổ tiên thì năng làm việc thiện: bố thí, phóng sinh, cúng dường, giữ giới, nghe Pháp, hành thiền rồi hồi hướng, chia phước cho ông bà, tổ tiên được thọ nhận và hoan hỉ với phước báu mà con cháu đã tạo được.
Người thân ngay khi chết đã tái sinh rồi, nếu họ đang ở trong cảnh khổ sẽ nhận được phước hồi hướng do họ hoan hỷ với việc thiện của gia chủ đã làm và chia phước cho họ. Nhờ sự hoan hỷ ấy mà thân tâm an lạc, đỡ khổ, biết vui, là duyên lành giúp họ tiêu giảm nghiệp bất thiện mà tái sinh sang cảnh an vui. Còn họ đang ở cảnh an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến

0 nhận xét:

Đăng nhận xét