Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

TÌM CẦU HẠNH PHÚC


Câu chuyện là hôm trước trong cuộc họp, con đang tập trung quan sát các đồng nghiệp phát biểu, con vô tình thấy ra một điều. Đó là sâu thẳm trong con luôn có động cơ tìm cầu hạnh phúc, thành công... rồi đạt được cái này, cái khác. Đây là nguyên nhân gây khổ. Tâm niệm thôi thúc này gây nên những ức chế trong tâm con, và sai sử con làm mọi thứ để đạt được, chính điều này đã là khổ. Khi con thấy ra, thì tâm đó bị yếu và mất đi. Ngay khi đó con thấy rất nhẹ nhàng, không vui cũng không khổ. Lúc này con không biết nói gì thêm nữa thưa thầy.
Trả lời:
Còn tham ái thì vẫn còn động lực thôi thúc sự nỗ lực để trở thành hay đạt được mục tiêu mơ ước, và đó chính là động cơ của luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Nhưng có điều kỳ diệu là tiến trình này cũng là chu trình tự động hóa giải khi tham ái gặp phải khổ đau do chính nó gây ra. Như vậy, chỉ cần quan sát rõ ràng (Minh sát - Vipassanā) tiến trình này để thấy sự hóa giải tự nhiên của nó, chứ không cần phải nỗ lực chuyển hóa theo ý mình, vì như vậy chỉ lặp lại động cơ của sự trở thành.
HT Viên Minh - Trungtamhotong.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét