Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

THÁNG 7 CÔ HỒN

1. CÔ HỒN LÀ AI?
Trung Quốc ngày xưa cho rằng cô hồn là những linh hồn chưa được siêu thoát vẫn còn vất vưởng trên thế gian. Nhưng với trí tuệ và khả năng thần thông siêu việt của Đức Phật, Ngài khẳng định sau khi chết không có linh hồn nào vất vưởng cả, ngay lập tức tái sinh vào 1 trong 6 cõi gồm: chư thiên, người, súc sinh, ngạ quỷ, atula.
Có lẽ dân gian nhầm lẫn giữa cô hồn và Ngạ quỷ hoặc cảnh địa ngục, cảnh giới mà người khi chết đi, do những ác nghiệp đã tạo ra mà phải đầu thai vào ngay lập tức. Thông thường Các loài quỷ (Peta) gồm hai loại: một loại Ngạ quỷ hoàn toàn chịu khổ đau mọi mặt, và một loại quỷ thần được hưởng một phần hạnh phúc do một số thiện nghiệp đã làm và một phần khổ đau do ác nghiệp đời trước.
2. THÁNG 7 VÀ LỄ PHÁ CỬA ĐỊA NGỤC
Trung Quốc cho rằng Diêm Vương cho mở cửa Quỷ môn quan vào ngày 2/7 hàng năm để quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến Rằm tháng 7 lại quay về. Chính vì thế mà theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày.
Tuy nhiên việc này không thấy có chứng cứ nào, và không được nói tới trong Đạo Phật.
Nói về sự vô lý thì lại đầy rẫy bởi ngạ quỷ sống sao được bằng gạo, muối…vv bởi thức ăn của mỗi loài khác nhau, như loại người thì cần cơm, bánh, rau…vv, súc sinh có loại ăn cỏ, loại ăn thịt, loại nào có thức ăn loại đó, không thể thay thế, ngạ quỷ không dùng thức ăn của loại người được.
Thức ăn không dùng được nên đồ vàng mã đốt xuống càng không thể dùng, gì chứ mấy món quần áo, nhà lầu, siêu xe, thậm chí máy bay, du thuyền thì chắc chắn là không hưởng được.
3. NÊN LÀM GÌ TRONG THÁNG CÔ HỒN
Cũng như mọi tháng khác trong năm, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, tháng này nếu đặc biệt nhớ nghĩ đến hương linh quá vãng thì thân nhân hãy làm phước, hoặc các vị sư thương xót nhận làm các thiện sự, bố thí, cúng dường, tu thiền, giữ giới v.v... rồi hồi hướng công đức về họ thì họ sẽ được nhận phần phước ấy, phát tâm hoan hỷ mà đỡ khổ, đỡ khổ rồi có thể quay ra hỗ trợ cho những người hồi hướng đến họ
Chỉ có Nhân- Quả và sự hợp lý, khoa học, không có sự mê tín, mông muội trong Phật Giáo đích thực.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét