Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Tùy duyên - Bất biến

Trong sự tùy duyên (sống hợp theo các điều kiện hiện tại) thì vẫn phải có 1 định hướng, như con diều dù bay đi đâu vẫn có dây neo, không thì diều bay mất và sẽ kẹt lại ngọn cây, dây điện nào đó.
Dây neo - sự bất biến không đổi của người học Phật là gì?
Mỗi người sẽ có 1 quan điểm khác nhau nhưng tựu chung là:
- cùng hướng đến giải trừ Tham, Sân, si
- cùng con đường Giới, Định, Tuệ.
Không có điểm neo bất biến này, ta đánh mất mình lúc nào không biết vì duyên đời đa dạng, nhiều lúc duyên điều Bất thiện và Thiện cùng song hành. Không có điểm neo, phiền não sẽ luôn dẫn chúng ta về đường bất thiện đầy cám dỗ.
Biết sống tùy duyên thì là:
1. Biết những tổng hợp duyên tạo thành Quả là gì?
Chỉ có tỉnh thức với thực tại, không dính mắc, không chối bỏ, không đồng hóa mới có thể nhìn nhận được mọi mặt của một vấn đề, thì sẽ phát hiện được những nhân duyên tác thành
2. Gieo nhân mà không chấp Quả.
Nỗ lực làm những việc mình có thể làm, với hiểu biết rằng đó chỉ là phần Duyên mình có thể làm, còn việc đạt quả thế nào, ra sao, ở đâu, khi nào....vv còn phải tùy duyên.
- Sư Cô Hương Thiền -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét