Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

NGÀI TAM TẠNG LÀ AI?

Nhiều người Việt Nam mình biết đến danh vị Tam Tạng thường qua phim Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh cùng sư phụ, Tam tạng như một nhân vật hư cấu chỉ có trong tiểu thuyết và cách sống từ bi nhưng ngây ngô này của nhân vật làm chúng ta hiểu nhầm rất nhiều về danh vị này, cũng như vô số những hiểu lầm khác mà người Việt hiểu sai về Đạo Phật
TAM TẠNG chính là danh vị trao tặng cho một số lượng rất hiếm những vị sư chuyên sâu về pháp học (lý thuyết Phật Pháp) ở đất nước Myanmar thông qua các kỳ thi dài và khó nhất thế giới (kéo dài khoảng 5 năm).
Các vị thi phải thể hiện khả năng ghi nhớ và phải tụng đọc Tam tạng Kinh điển bằng tiếng Pali (dày đến 8026 trang giấy, hơn 2.400.000 từ bằng tiếng Pali) và phải viết chính xác hơn 200 quyển kinh sách bằng tiếng Pali.
Tam tạng kinh điển bằng tiếng Pali bao gồm tạng Kinh, Tạng Luật và tạng Vi Diệu Pháp.
Theo thống kê, từ năm 1949 đến 2004, trong vòng 56 năm, có hơn 10.000 Tăng sĩ tham dự kỳ thi Tam tạng Pháp sư, nhưng trong số đó chỉ có 11 vị vượt qua được cả kỳ thi đọc tụng và thi viết một cách rành mạch mà thôi. Từ 2004 đến nay chúng ta có thêm 2 vị Tam Tạng nữa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét