Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Đầu năm, "xem bói" giúp mọi người!

Đầu năm, "xem bói" giúp mọi người!
NGÀY LÀNH, THÁNG TỐT TRONG NĂM?
NGƯỜI TUỔI NÀO NĂM NAY MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY?
**************
Khi nghiệp thân khẩu ý
Chân chánh và thanh tịnh
Chính là ngày cát tường
Là giờ phút hanh thông
Là thời khắc hưng vượng
Như vậy, bất cứ khoảnh khắc nào, ngày giờ nào, thời gian nào chúng ta hành động (Thân), nói năng( Khẩu) và suy nghĩ (Ý) đúng đắn và thiện lành thì ngay khi đó ta tích lũy Phước (Phúc), theo Đạo Phật đó là giờ phút tốt đẹp bởi Quả của Thân, Khẩu, Ý thiện lành, trí tuệ chắc chắn là sự hanh thông, hưng vượng. Đạo Phật không chủ trương xem bói, xem ngày giờ tốt xấu như nhiều người lầm tưởng. Trí tuệ Đạo Phật vượt lên trên và bao trùm, minh triết hơn thế rất nhiều.
…….
Ai nói làm suy nghĩ
Sáng suốt và thuần thiện
Thì bổn nguyện viên thành
Ðược vô lượng an lạc
Lại một lần nữa Đức Phật Thích Ca khẳng định người muốn được thành tựu như ý nguyện thì nói, làm, suy nghĩ phải đầy đủ cả 2 yếu tố: Sáng suốt (Trí tuệ) và Thuần thiện (Lương thiện) Việc thành tựu điều ước nguyện không phụ thuộc giờ sinh tháng đẻ, hay ngày giờ và tuổi nào xông đất nhà gia chủ năm nay…vv

Để hiểu thế nào là thiện và trí: Đọc tại đây nhé mọi người, rất sâu sắc, không chỉ là: Tôi không hại ai, không ăn trộm của ai đã là thiện rồi đâu ạ, đúng nhưng chưa đủ đâu!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét