Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

NHẮC NHỞ CHÁNH KIẾN

Nhiều người ấn tượng và thực hành theo lời nhắc chánh kiến trong thiền của Ngài thiền sư Ottamasara(Chỉ để sử dụng,chỉ để kinh nghiệm,chỉ để biết mà thôi,không dính mắc không chối bỏ) Họ thấy Chánh niệm kèm lời nhắc này sẽ có được sự Xả ly một phần trong tâm khi có phiền não. Bên cạnh đó còn có rất nhiều Pháp thiền Quán khác cũng dùng cách nhắc này cũng rất thú vị và sâu sắc.BƯỚC,BƯỚC, CHẠM,CHẠM,.... trong quán Thân để ko thấy có ai đang bước,đang cầm nắm.CHỈ LÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN trong quán tâm,và CẢM THỌ CỦA AI, AI ĐANG CẢM THỌ trong quán thọ. Nhiều câu nhắc chánh kiến khi áp dụng cùng chánh niệm sẽ thấy vừa xả ly vừa kích thích tò mò tiếp tục chánh niệm,vô cùng thú vị trước sức mạnh xả ly của chánh kiến -HIỂU BIẾT ĐÚNG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét