Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

SỰ MÊ HOẶC CỦA DỤC LẠC

Có một lần chúng tôi đang trên đường khất thực trở về. Tôi đi sau Ngài, chúng tôi đi từ phía sau thiền viện về phía con đường trung tâm, và khi chúng tôi đang đi bộ qua rừng, có hai con thằn lằn rơi xuống từ trên cây. Ajahn Chah nhìn, rồi quay lại tôi và nói, "Hãy nhìn những con thằn lằn đó, chúng đang giao phối. Nếu chúng không bị dục lạc mê hoặc thì chúng sẽ không bị ngã và tự làm đau mình thế này!" Thật đơn giản, với tu sĩ mới thì đây là một cách giảng dạy rất trực tiếp và dí dỏm.

Đây là những tình huống rất thực tế, rất bình dị và đi thẳng vào giáo Pháp. Ngài có khả năng đưa ra những ví dụ và chỉ ra những sự việc xung quanh có thể giúp chúng ta tự nhìn thấy được Giáo Pháp, chứ không phải là nhìn vào Kinh Điển hoặc nhìn vào ngài - để thấy rằng Giáo Pháp là ở xung quanh chúng ta và là cái mà chúng ta có thể tự mình chiêm nghiệm. Đó là cách truyền đạt trực tiếp và đầy sức mạnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét