Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

SÁCH: CHÚ GIẢI BỘ CHẤT NGỮ - DHĀTUKATHĀ


LỜI GIỚI THIỆU

Tài liệu Dhātukathā chú giải này được biên soạn vào năm 1977 , đầu tiên như là một bài làm để báo cáo kết quả học tập cho Thầy là Hòa thượng Tịnh Sự, Hòa thượng đã xem và khuyến khích chúng tôi phổ biến để những người yêu thích bộ môn Vi diệu pháp có thêm tư liệu tham khảo . Sau đó được sử dụng làm giáo trình hướng dẫn cho một số học viên theo học bộ môn này . Hơn 30 năm tài liệu này vẫn nằm dưới dạng viết tay . Đến nay duyên lành hội đủ , chúng tôi cho trình bày vi tính , bổ sung các biểu đồ để hổ trợ cho phần chú giải , đồng thời cũng trích dịch thêm phần giới thiệu tác phẩm và khái quát nội dung ở đầu mỗi chương từDiscourse on elements, bản dịch Anh ngữ của Dhātukathā do Hòa thượng U Narada Mula Patthana Sayadaw , người Miến điện dịch từ chánh tạng và chú giải Pali , Hội Pali Text xuất bản năm 1962.

Tài liệu này chúng tôi thực hiện trước tiên để đền đáp ân sâu dạy dỗ của Thầy tổ, sau là đóng góp phần công sức nhỏ bé vào nguồn kinh sách nghiên cứu Luận tạng Abhidhamma, vốn vẫn còn rất khiêm tốn ở nước ta .


Mời quý vị download file ở trên để xem đầy đủ TẠI ĐÂY

1 nhận xét:

  1. Xin upload lại file pdf của Bộ Chất Ngữ ạ, vì link download không tải được. Xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa