Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

ĐỨC PHẬT TRONG TA - TT. THÍCH BIỂU CHÁNH

Một vị Thiền sư nói rằng: "Phật vàng không khỏi hư hoại do lò đúc, Phật gỗ không khỏi hư hoại do lửa cháy, Phật đất không khỏi hư hoại do nước và thời gian. Chỉ có Phật thật ngồi ở bên trong mỗi người thì bất hoại mà thôi". Điều này cho chúng ta thấy rằng: đức Phật ở trong lòng mỗi chúng ta mới là quan trọng, còn mọi hình tướng bên ngoài đều mang tính biểu tượng mà thôi

http://www.thienvienphuocson.net/home/index.phpoption=com_remository&Itemid=78&func=fileinfo&id=480


trích: http://www.thienvienphuocson.net/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét