Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

THIỀN TỨ NIỆM XỨ - THIỀN QUÁN TÂM

 (Thiền Sư Ashin Tejaniya dạy - Sư Trí Dũng dịch) (2008 đến 2013 + bổ sung 2012)

Tập hợp những bài giảng dạy của vị Thiền Sư nổi tiếng thế giới - Ngài Tejaniya Sayadaw theo các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, (2013 đang được đón chờ :) ). Những bài giảng dạy của Ngài Thiền Sư được Sư Trí Dũng dịch, biên tập lại và ghi âm. Xin thành kính tri ân công đức to mà Đại Đức đã dành cho Phật Tử chúng con.

Nguồn file: internet (đặc biệt là từ trang http://phathocchuyende.wordpress.com )

2008: https://archive.org/details/Thien-su_Ashin-Tejaniya_Quan-Tam-2008

2009: https://archive.org/details/Thien-su_Ashin-Tejaniya_Quan-Tam-2009

2010: https://archive.org/details/Thien-su_Ashin-Tejaniya_Quan-Tam

2011: https://archive.org/details/Thien-su_Ashin-Tejaniya_Quan-Tam-2011

2012: https://archive.org/details/Thien-su_Ashin-Tejaniya_Quan-Tam-2012

2012 Bổ Sung: https://archive.org/details/Thien-su_Ashin-Tejaniya_Quan-Tam-2012_bo-sung

2013: https://archive.org/details/Thien-su_Ashin-Tejaniya_Quan-Tam-2013

List 20130 nhận xét:

Đăng nhận xét