Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

VIỆC THỜ PHẬT THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, trên bàn thờ tại chùa hay tại gia chỉ thờ duy nhất hình tượng Đức Thích Ca Mâu Ni mặc y cà-sa. Hình tượng Đức Bổn Sư được tạc theo 5 dáng gồm: Phật chuyển pháp luân, Phật đang ngồi thiền, Phật đi bát, Phật niết- bàn, Thái tử đản sanh. Tùy theo bàn thờ to hay nhỏ mà ta bày tượng nhiều hay ít. Trong chánh điện tại các chùa thường thờ 5 hình tượng, được xếp theo thứ tự như sau: nơi cao nhất, chính giữa thờ Phật chuyển pháp luân hay Phật đang ngồi thiền; tầng thấp hơn thờ Phật niết bàn ở giữa, 2 bên là Phật đang đi bát; tầng cuối là Thái tử đản sanh. Còn tại gia thì chỉ cần thờ 1 hình tượng theo ý mình chọn mà thôi. Nếu bạn vào các chùa Nam Tông thì sẽ thấy có 1 hình tượng Phật đang ngồi thiền, trên đầu có Long vương 9 đầu đang che mưa cho Ngài. Nhưng tượng này thường được thờ ngoài trời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét